Orienteringsträning startar 6/9

  • 1 sep 2023
  • Klubben, Orientering

image: Orienteringsträning startar 6/9

Vi startar höstens orienteringsträningar för alla grupper 6/9 från klubbstugan. kl.18.00-19.15,

Ny och gamla ungdomar välkomna!

Se nyheter/kalender och FB för aktuell plats framöver.

 

Vi kommer att köra en grupp med alla ungdomar tillsammans under hösten. Vid behov delar vi upp oss under träningen.